Forbud

Der er ikke nogen produkter, som matcher de kriterier, du har angivet.

Forbudsskilt

Et rundt hvidt skilt med sort piktogram

og rød ramme/overstregning. Skiltet for-

byder en adfærd, der vil kunne frembyde en fare.